Làm thế nào để đọc được file trên ĐTDĐ?

Tôi sử dụng điện thoại Mobiistar S06 để mở hộp thư, nhưng không đọc được những file gửi kèm theo, ví dụ file Word, Excel, file PDF và file nén .rar, như vậy tôi phải làm gì để đọc được những file kèm theo trên điện thoại. Bạn nào biết chỉ giáo dùm, xin cám ơn
2 câu trả lời 2