Ai giỏi toán chỉ em vài bài?

1. Tìm số có 4 chữ số biết khi lấy số đó nhân 4 thì dc số đó viết theo thứ tự ngược lại. 2. Một hình vuông được chia thành 4 hình vuông nhỏ và 1 hình chữ nhật. Tính diện tích hình chữ nhật biết rằng S_hình vuông nhỏ nhất là 9cm2. 3. Một của hàng giày cũ đặt giá 1 đôi giày. Do k bán được nên của hàng bèn hạ ... hiển thị thêm 1.
Tìm số có 4 chữ số biết khi lấy số đó nhân 4 thì dc số đó viết theo thứ tự ngược lại.
2.
Một hình vuông được chia thành 4 hình vuông nhỏ và 1 hình chữ nhật. Tính diện tích hình chữ nhật biết rằng S_hình vuông nhỏ nhất là 9cm2.
3.
Một của hàng giày cũ đặt giá 1 đôi giày. Do k bán được nên của hàng bèn hạ giá đôi giày đó 20% giá đã định. Vẫn k bán được, của hàng lại hạ giá của đôi giày đó 20% theo giá đã hạ và đã bán được áo. Tuy vậy, của hàng vẫn còn lãi 28% so với giá vốn. Hỏi giá định bán lúc đầu so với giá vốn là bao nhiêu phần trăm?
4.
Tính các kích thước của 1 HCN biết S của nó là 96cm2 và dài gấp rưỡi rộng.
5.
Cho HCN ABCD, cạnh AB=36cm , cạnh AD=16cm, M và N là hai điểm trên cạnh AN sao cho AM=MN=NB. Đoạn thẳng CM và đoạn thẳng DN cắt nhau lại O. Tính S tam giác MON.
6.
HCN ABCD có cạnh AD=2cm. Hình tròn tâm D , bán kính DA và hình tròn tâm C , bán kính CB . Tính cạnh CD biết S_AEB = S_MEN . (link ảnh http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/origina...
7.
Trên 1 khu đất hình tròn , người dành 1 khoảng đất hình vuông có cạnh dài 8m để làm bồn hoa. Tính S_khuđấtHìnhtròn.link ảnh : http://truongthhongquang.violet.vn/entry...
8.
Cho hình vuông ABCD và 2 hình tròn. Tính S_Hình vuông biết tổng S_2 hình tròn là 37,68cm2 (link ảnh : http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/origina... )
9.
Lúc đầu lớp 5a có số hs đc đi thi hsg bằng 1/6 số hs còn lại của lớp. sau đó có thêm 1hs dự thi nữa nên lúc đó số hs dự thi = 1/5 số hs còn lại của lớp . Tính số hs đi thi.

Bài 10 , 11,12,13,14,15,16, 17 nằm ở trong link này :
http://truongthhongquang.violet.vn/entry/show/entry_id/9432587/cat_id/6063966
18.
Con trai hỏi tuổi mẹ . Mẹ trả lời "Tuổi con bây giờ bằng 1/4 tuổi mẹ trước đây 8năm. Sau 3 năm nữa thì tuổi con lúc đó sẽ bằng 2/5 tuổi mẹ bây giờ. Hổi tuổi mẹ hiện nay là bao nhiêu ?
19.
Trong hình bên, ABCD là hình thang, MN song song với hai đáy. Diện tích các tam giác OCD và tam giác OAB lần lượt là 12cm2 và 75cm2 .

a) Tính S_hình thang ABCD.

b) So sánh đoạn OM với đoạn ON.
link ảnh :
http://truongthhongquang.violet.vn/entry/show/entry_id/9433376/cat_id/6063966
20.
Cho hình tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau .Điểm I nằm ở trong tam giác và là đỉnh chung của ba tam giác bằng nhau : IAB , ICA , IBC . Trên IA lấy điểm M sao cho IM = 1/2 IA . Trên Ib lấy đieẻm N sao cho IN = 1/3 IB. Trên IC lấy điểm O sao cho IO = 1/4 IC .So sánh S_tam giác MNO với S_tam giác ABC.
Bài 21 nằm trong link này :
http://truongthhongquang.violet.vn/entry/show/entry_id/9433380/cat_id/6063966
Bài 22 nằm trong link này:
http://truongthhongquang.violet.vn/entry/show/entry_id/9433431/cat_id/6063966
Bài 23,24 nằm trong link này.
http://truongthhongquang.violet.vn/entry/show/entry_id/9433491/cat_id/6063966
Ai giải hết được 5sao , giải được một nửa thì 3sao .
Cập nhật: Thêm một bài TV : ____Chiều rồi bà mới về nhà Cái gậy đi trước, chân bà theo sau Mọi ngày bà có thế đâu Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà! ____Bà rằng: - gặp một cụ già Lạc đường, nên phải nhờ bà dẫn đi Một đời một lối đi về Bỗng nhiên lạc giữa đường quê, cháu à! ____Cháu nghe câu chuyện của bà Hai hàng nước mắt cứ òa... hiển thị thêm Thêm một bài TV :
____Chiều rồi bà mới về nhà
Cái gậy đi trước, chân bà theo sau
Mọi ngày bà có thế đâu
Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà!
____Bà rằng: - gặp một cụ già
Lạc đường, nên phải nhờ bà dẫn đi
Một đời một lối đi về
Bỗng nhiên lạc giữa đường quê, cháu à!
____Cháu nghe câu chuyện của bà
Hai hàng nước mắt cứ òa rưng rưng
Bà ơi, thương mấy là thương
Mong ai đừng lạc giữa đường về quê!
- Đọc xong đoạn thơ trên , các em hãy viết một bài văn kể lại câu chuyện của bà (hơi dài xíu)
Cập nhật 2: Cả cái đề của môn Văn nè . http://me.zing.vn/jpt/photodetail/nhoxnh...
1 câu trả lời 1