Mún ăn quyt quá đi????????????????????????

ra chợ mua thì bảo hết rùi
đi đâu cug bảo hết
ai tốt cho ta xin vài trái với
quít mà lấy muối bỏ lên trên ăn từ từ thì ngon phết
2 câu trả lời 2