Bạn có em gái hay em trai?

Có chị hay anh?
9 câu trả lời 9