==== == giỏ quả đầy vơi.... =====?

Có người còn nghĩ về tôi
Gởi qua giỏ quả đầy vơi ân tình
Khiến tôi một thoáng giật mình
Ngỡ như đứng giữa sân đình đầy trăng
Chúc các bạn vui tươi ấm áp chiều chúa nhật!
2 câu trả lời 2