Chế độ sau khi nghỉ việc?

Tôi sinh năm 1972, công tác ở một đơn vị sự nghiệp công lập từ tháng 9/2006 đến nay, hệ số lương 2,26 bậc 3 chuyên môn Trung cấp chuyên nghiệp, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định. Cấp trên có kế hoạch sát nhập đơn vị, có thể tinh giảm biên chế một số người, giả sử trong đó có tôi, cho xin hỏi khi nghỉ việc... hiển thị thêm Tôi sinh năm 1972, công tác ở một đơn vị sự nghiệp công lập từ tháng 9/2006 đến nay, hệ số lương 2,26 bậc 3 chuyên môn Trung cấp chuyên nghiệp, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định. Cấp trên có kế hoạch sát nhập đơn vị, có thể tinh giảm biên chế một số người, giả sử trong đó có tôi, cho xin hỏi khi nghỉ việc tôi được hưởng những chế độ chính sách gì, khoảng bao nhiêu tiền. Xin cám ơn.
1 câu trả lời 1