Dịch vụ tăng like fanpage facebook uy tín?

Tiếp thị AZ có phải là dịch vụ tăng like facebook uy tín? Mình thấy tại web dichvu.tiepthiaz.com quảng cáo thông tin rất chi tiết, là công ty, có hợp đồng đảm bảo...nhưng do lần đầu sử dụng nên cũng còn lo.
6 câu trả lời 6