Ai chưa ngủ đi ngủ đi nhé, chúc cả nhà thân yêu ngủ ngon.?

Lâu rồi không lên tự kỉ, nhưng luôn ghé. Chỉ thấy box hơi vắng.
1 câu trả lời 1