Có nên tiếp tục trò chơi không nhỉ? Mới bắt đầu mà.......?

3 câu trả lời 3