Bạn có quan trọng tình bạn trên cộng đồng ảo không?

Mình rất trân trọng, mặc dù có vài bạn không biết trân trọng và cho rằng chỉ là ảo @@"
11 câu trả lời 11