Văn 7, Nhớ lại và viết 1 đoạn văn về ngày khai trường đầu tiên của em?

mình định ghi mở đầu là như thế này: Cái ngày khai trường để vào học lớp 1 là ngày có dấu ấn sâu đậm vs em nhất. cảm giác lần đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 1 thật khó quên. đó là ngày đầu tiên em được cắp sách đến trường, đến nơi mà em học những điều hay mới lạ, biết thêm về thế giới rộng lớn này. Nhưng... hiển thị thêm mình định ghi mở đầu là như thế này:
Cái ngày khai trường để vào học lớp 1 là ngày có dấu ấn sâu đậm vs em nhất. cảm giác lần đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 1 thật khó quên. đó là ngày đầu tiên em được cắp sách đến trường, đến nơi mà em học những điều hay mới lạ, biết thêm về thế giới rộng lớn này.
Nhưng đến đây thì không biết phải ghi gì nữa, giúp mình nha
42 câu trả lời 42