Ẩn danh
Ẩn danh đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 7 năm trước

tim can bac hai so hoc cua moi so sau roi suy ra can bac hai cua chung. 121;144;169;225;256;324;361;400?

4 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 7 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  CBHSH của 121 là 11

  ->CBH của 121 là cộng trừ 11

  CBHSH của 144 là 12

  -> CBH của 144 là cộng trừ 12

  Cứ như thế mà làm mình làm mình k thể đánh ra hết được thông cảm nha !

  (Các) Nguồn: Toán 9 tập 1
  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 7 năm trước

  CBHSH của 121 là 11, căn bậc hai là 11 và -11

  CBHSH của 144 là 12, căn bậc hai là 12 và -12

  CBHSH của 169 là 13, căn bậc hai là 13 và -13

  CBHSH của 225 là 15, căn bậc hai là 15 và -15

  CBHSH của 256 là 16, căn bậc hai là 16 và -16

  CBHSH của 324 là 18, căn bậc hai là 18 và -18

  CBHSH của 361 là 19, căn bậc hai là 19 và -19

  CBHSH của 400 là 20, căn bậc hai là 20 và -20

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 7 năm trước

  Căn 121 = 11, vì 11 > hoặc = 0 và 11^2 = 121.

  Vậy căn bậc 2 số học của 121 là 11 nên 121 có 2 căn bậc hai là 11 và -11.

  Các số còn lại bạn làm như trên.

  bạn có làm được bài 4 trang 7 câu d không. Giúp mình với.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  7 năm trước

  can bac hai 121 la 11 => co hai so la -11 va 11 khi binh phuong =121

  144la 12

  169 la 13

  225 la 15

  324la 16

  361 la 19

  400 la 20

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.