Mình vào google chrome nhưng phải 30 phút sau nó mới hiện ra. có ai giúp mình với?

2 câu trả lời 2