Bạn thích cơn mưa vào lúc nào trong ngày?????

Mình thích mưa vào buổi đêm đến hừng sáng ;) Ngủ ngon ^^
6 câu trả lời 6