Chào đại gia đình, ai còn onl vào điểm danh đi ...........?

Đi tè trước khi ngủ.
3 câu trả lời 3