R G Trần Anh Việt ơi!?

Cho địa chỉ chính xác người nhận anh gửi hạt Sơn Tra ( Táo mèo ) . Anh đơn giản, chỉ cần Đ/C người nhận liên hệ anh gửi giúp, tới mùa rồi em à.
Chửi nhau như em người lạ kinh mất hồn, tục hơn con trai Bá Kiến
4 câu trả lời 4