Nơi nào mở lớp trung cấp thư viện?

Tôi đang ở Tri Tôn- An Giang, muốn học lớp Trung cấp thư viện mà địa điểm học ở An Giang, bạn nào biết ở đâu có kế hoạch mở lớp xin chỉ bảo dùm, xin cám ơn
2 câu trả lời 2