Vì sao Khoa học càng phát triển, niềm tin vào Thuọng Đế càng mất dần?

Ví dụ nhỏ thôi ngày xua người bị sét phang trúng thì cho rằng trời đánh. Bây giờ ai cũng biết chẳng tròi nào đánh mà do 2 đám mây mang điện tích trái dấu chạm nhau. Tạo sinh vô tính cũng là một ví dụ, những nhà thần học chống đối cuống cuồng và mù quáng không có gì mới mà chỉ là một sự lặp lại thái độ phủ nhận các... hiển thị thêm Ví dụ nhỏ thôi ngày xua người bị sét phang trúng thì cho rằng trời đánh. Bây giờ ai cũng biết chẳng tròi nào đánh mà do 2 đám mây mang điện tích trái dấu chạm nhau.
Tạo sinh vô tính cũng là một ví dụ, những nhà thần học chống đối cuống cuồng và mù quáng không có gì mới mà chỉ là một sự lặp lại thái độ phủ nhận các công nghệ mới trong quá khứ....
14 câu trả lời 14