Bạn sẽ làm ji khi bạn cảm thấy chán cái đời?

Mình thường ngồi một mình ;))
10 câu trả lời 10