24 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai có phải ế :-(?

Cập nhật: Hihi cám ơn @hung va @thaymo... Nghe thấy phấn chấn hơn rồi...hiiiii
@hanh ơi buồn quá vậy....huhu
13 câu trả lời 13