Mình tìm hoài mà k thấy beat quán dốc cây đa,?

Ai pro giúp với
Cam on
1 câu trả lời 1