Các Bạn nghĩ sao ? Với Ý kiến này !?

http://vnexpress.net/ Trong mục " Tham Khảo Ý kiến trên báo đt VNExpress ( Link trên ) Các Bạn thử cho ý kiến xem . Nên đặt tên đường nào mang tên Bác VÕ NGUYÊN GIÁP . Vì Tôi là người sống & làm việc tại TP-HCM . Nên Tôi nghĩ Nên lấy tuyến đường từ Thảo Cầm Viên đi thẳng đến Dinh Độc Lập này . Đặt tên... hiển thị thêm http://vnexpress.net/

Trong mục " Tham Khảo Ý kiến trên báo đt VNExpress ( Link trên ) Các Bạn thử cho ý kiến xem . Nên đặt tên đường nào mang tên Bác VÕ NGUYÊN GIÁP .

Vì Tôi là người sống & làm việc tại TP-HCM . Nên Tôi nghĩ Nên lấy tuyến đường từ Thảo Cầm Viên đi thẳng đến Dinh Độc Lập này . Đặt tên là đường VÕ NGUYÊN GIÁP . Để tưởng nhớ đến Công Lao Lãnh Đạo " Xuất Chúng & Táo Bạo " đã Hoàn Thành Chiến Dịch Giải Phóng MN 30/04/1975 . Đổi Tên đường này theo Tôi là Hợp Lý & Thể hiện rõ nhất hình ảnh Chiến thắng của Bác VÕ NGUYÊN GIÁP & Công Cuộc Giải Phóng Dân Tộc, Thống Nhất Đất Nước .

Còn các Bạn ! Các Bạn nghĩ thế nào ?
2 câu trả lời 2