Nhân đọc bài viết của Đặng Vân Phúc đăng trên Yahoo Việt Nam, ngày hôm nay, 02/11/2013.?

http://vn.news.yahoo.com/ng%C6%B0%E1%BB%… Bài viết nói về " LÒNG TIN " Tôi cho đây là một bài viết hay về " Khía Cạnh Lòng Tin " . Một Đất Nước, Một Dân Tộc .à LÒng Dân " KHÔNG TIN " Tôi cho đó là 1 " Vấn Đề Lớn " mà Chính Phủ, những Nhà Lập Pháp, Nhưng Nhà Khoa Học làm... hiển thị thêm http://vn.news.yahoo.com/ng%C6%B0%E1%BB%...

Bài viết nói về " LÒNG TIN " Tôi cho đây là một bài viết hay về " Khía Cạnh Lòng Tin " . Một Đất Nước, Một Dân Tộc .à LÒng Dân " KHÔNG TIN " Tôi cho đó là 1 " Vấn Đề Lớn " mà Chính Phủ, những Nhà Lập Pháp, Nhưng Nhà Khoa Học làm Công Tác Giáo Dục & Văn Hoa " cần nên " Nghiêm Túc Xem Xét Nhìn Nhận & Đáng Giá " lại . Đồng Thời, Cần đưa ra cho Được Những Chính Sách Hợp Lòng Dân, hòng kéo lại " Lòng Tin của Nhân Dân " . Một việc làm Tôi nghĩ " Rất Bức Bách & Khẩn Thiết " làm ngay . Như Bác Hồ đã nói " Việc dẫu khó trăm vạn ngàn lần, Dân liệu cũng xong ..." . Bên Cạnh việc Quốc Gia phải làm, Chúng Ta từng người Dân hãy làm những việc " Cần Làm & Nên Làm " dù nhỏ nhất . Xin kêu gọi các Bạn hãy " Vượt Qua Chính Mình " mà hãy cùng tay tạo nên " Nền & Nếp Văn Hóa " của Chính Chúng Ta, Con Cháu Chúng Ta & cho Cả Dân Tộc này . Xin Các Bạn ủng hộ lời KHẨN THIẾT NÀY của Tôi . Mong các Bạn ủng hộ. Xin Các Bạn hãy hiểu cho là ..... Các Bạn làm ..... KHÔNG PHẢI VÌ TÔI ........ MÀ CHÍNH LÀ VÌ CÁC BẠN . Thân mến Chân Thành CẢM TẠ CÁC BẠN .. Lời Cảm Tạ này của Tôi bắt đầu từ hôm nay đến các Bạn . Dù các Bạn có " Hưởng Ứng & Ủng Hộ " cùng Tôi hay không ?

Trước đây ...... Thú Thật là Tôi rất có Suy nghĩ Tiêu Cực về Đất Nước Việt Nam này của Chúng Ta . Tôi đã từng nghĩ " Xét lại & Nhìn lại . Tất cả các nước trong Châu Á này . Nước VN Chúng Ta ... là một nước LÁU CÁ, RANH MÃNH NHẤT & THIẾU LÒNG TỰ TRỌNG NHẤT . NHƯNG LẠI ĐỨNG NHẤT VỀ LÒNG THAM, TÍNH TỰ TÔN & SĨ DIỆN HÃO NHẤT " . Nhưng không vì thế mà Chúng Ta ..... những Người Con Đất Việt, Giống Nòi Lạc Hồng.....lại như thế ! Do vậy, Tôi mong các Bạn hãy vì Mình...Chính Mình Lòng Tự Tôn của Chính Mình " Hãy Đặt Nó VÀO ĐÚNG CHỖ NÊN LÀM & CẦN LÀM " rồi đến Dân Tột Mình mà hành động . Mong Các Bạn Xem Xét, Nhìn Lại & Hành Động các Bạn nhé ! Chúc Tất cả Các Bạn là những người VN, Mạnh Mẽ & Sáng Suốt nhất với Mình & Dân Tộc Mình. Thân mến chào các Bạn ! johnny quoc cuong.
1 câu trả lời 1