Luyện ielts ở đâu bây giờ? mình đang cần học gấp ielts trong vòng 3 tháng để bổ sung hồ tốt nghiệp T_T?

Trường đòi 6.0 mà mình hôm bữa mới thi ở BC được có 4.5 hic hic , trong 3 tháng mà đạt 6.0 thì khó quá. Đã luyện ở mấy ông lớn rồi , toàn hút tiền .Dạy lê thê dài dòng. Thi không được thì lại giở chiêu cho học lại . Mà mình thấy học lại cũng vậy hà . Lớp quá đông . Giáo viên dạy toàn lấy bài trong bộ Cambridge ra ,... hiển thị thêm Trường đòi 6.0 mà mình hôm bữa mới thi ở BC được có 4.5 hic hic , trong 3 tháng mà đạt 6.0 thì khó quá. Đã luyện ở mấy ông lớn rồi , toàn hút tiền .Dạy lê thê dài dòng. Thi không được thì lại giở chiêu cho học lại . Mà mình thấy học lại cũng vậy hà . Lớp quá đông . Giáo viên dạy toàn lấy bài trong bộ Cambridge ra , k vậy thì cũng toàn dạy theo giáo trình , bực dễ sợ. Trong khi mình cần thi gấp . Ban đầu cũng nói với nhân viên tư vấn rồi mà cuối cùng lại dùng chiêu không đậu cho học lại . Ức dễ sợ. Ai có thời gian mới học lại .Chứ mình cần gấp mà . Giờ đâu đi học lại . Học lại nó cũng dạy y chan như vậy .Không có bằng thì trường không cho làm lễ tốt nghiệp. Tủi thân chịu sao xiết.
7 câu trả lời 7