Sau khi chết người ta sẽ đi về đâu.....?

nơi nào gọi là thiên đường, nơi nào gọi là địa ngục, có thật là sau khi chết linh hồn sẽ tách ra khỏi thể xác, có thật là sau khi chết ta sẽ gặp lại được những người đã khuất? ....
.
.
.
.
.

bạn nào chết rồi trả lời giúp mình với ._____.
11 câu trả lời 11