Viết sơ đồ lai sinh 9 hộ mình với?

Ở 1 loài thực vật tính trạng quả tròn là trội so với quả dài. Hãy giải thích và lập sơ đồ lai giữa:

-Cây có quả tròn lai với quả tròn

-Cây có quả dài lai với quả dài

Chỉ cần sơ đồ lai thôi :)

Thank kiu trước ạh

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    7 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Mới học Lớp 3 ,cô giáo lấy chồng, mình buồn quá ... nghĩ luôn

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.