Gửi QTDTK về bài toán anh đã giải cho em?

Nếu mục đích của em là kiếm điểm thì từ giờ trở đi anh k thể trả lời câu hỏi của em nữa
1 câu trả lời 1