Người ta nói rằng con đường ngắn nhất để tới trái tim của bọn đàn ông là con đường đi qua cái dạ dày. Vậy ....?

.
... con đường ngắn nhất để tới được trái tim của chị em là con đường mô?

Cảm ơn các bạn.
.
14 câu trả lời 14