Ae giúp tôi lập dàn ý bài phân tích nhân vật Huấn Cao trong CNTT?

Làm dàn ý theo kiểu MB, TB, KB nha
1 câu trả lời 1