Mấy bác cho em hỏi: Phụ nữ đẹp, có phải họ có vị chua giống chanh, me đúng không?

Em thì không có điều kiện để tìm hiểu chuyện này. Nhưng em nghe thiên hạ thường nói: "Thấy gái đẹp là nước dãi chảy ròng ròng"? Với kiến thức của em thì ngoài chanh me ra, đâu còn gì khiến nhỏ dãi dữ vậy? Cái gì hông hiểu thì mạnh dạn hỏi, dần dần mới có tiến bộ, cô giáo em dạy thế. Bác nào có... hiển thị thêm Em thì không có điều kiện để tìm hiểu chuyện này.

Nhưng em nghe thiên hạ thường nói: "Thấy gái đẹp là nước dãi chảy ròng ròng"? Với kiến thức của em thì ngoài chanh me ra, đâu còn gì khiến nhỏ dãi dữ vậy?

Cái gì hông hiểu thì mạnh dạn hỏi, dần dần mới có tiến bộ, cô giáo em dạy thế.

Bác nào có kinh nghiệm, có hiểu biết xin giải thích em rõ, cám ơn.
14 câu trả lời 14