Trưa nay các bác chén gì?

Cập nhật: Ngoan wé nhỉ. iem tưởng CN các bác ra ngoài cải thiện chứ?!
Cập nhật 2: Bác Nam Anh dạy chí phải ! Người quân tử không thể nào vì miếng ăn, miếng uống mà đánh mất bản thân mình. Hê hê
Cập nhật 3: Cụ Sạc mất nết. Ai lại đi giành ăn với mèo???
Cập nhật 4: Ừa cụ Chip nói mí nhớ nhe. Các con chiên bên đạo lùa sạch bọn gâu gâu. Chẹp
Cập nhật 5: Giời lạnh dễ động tình cụ Chí nhở. Bác cứ chén đẫy cho iem. CHỤT !
Cập nhật 6: iem chào cụ Sunflow. ạ. Chúc cụ ngon miếng nhé!
14 câu trả lời 14