Tớ túm được người không tự phân biệt giới tính Dương Da Báo rùi ha?

Cội nguồn đằng ấy lừa cha tớ với cái tên Please
3 câu trả lời 3