Ai có báo cáo và luận văn ngành CNTT gửi giúp mình với?

Mình sắp báo cáo và làm luận văn ai có giúp mình nhanh chóng với nhé...mình cám ơn trước nhé...nếu có có thể pm giúp mình vào sđt 01674086599
3 câu trả lời 3