Download sách tham khảo và giáo trình kỹ thuật, y dược.. cho máy đọc sách điện tử thì như thế nào ở Việt Nam ạ?

Nếu ở đại học và lên đại học thì vấn đề học tập và phương thức học tập có khác phổ thông không ạ? đã ứng dụng sách điện tử và máy tính máy chiếu vào giảng dạy nhiều chưa? cần tài liệu giáo trình thì tải/download ở đâu? Nơi nào có cho phép tải sách miễn phí.free cho điện thoại di động, iphone.ipad máy tính bảng và... hiển thị thêm Nếu ở đại học và lên đại học thì vấn đề học tập và phương thức học tập có khác phổ thông không ạ? đã ứng dụng sách điện tử và máy tính máy chiếu vào giảng dạy nhiều chưa? cần tài liệu giáo trình thì tải/download ở đâu? Nơi nào có cho phép tải sách miễn phí.free cho điện thoại di động, iphone.ipad máy tính bảng và máy tính pc dạng Prc, PDF,CHM,EPub,Mobi cho người học? trang nào là uy tín ạ?
2 câu trả lời 2