Ngân hàng không quản lý tài khoản nên không chịu trách nhiệm! vậy ai quản lý?

Ngân hàng không quản lý tài khoản nên không chịu trách nhiệm! vậy ai quản lý? Ngân hàng không có trách nhiệm quản lý tài khoản (!?) Liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán nói chung và tài khoản tiền gửi nói riêng, vị đại diện VietinBank cho rằng trách nhiệm của ngân hàng phát sinh theo Luật tổ chức... hiển thị thêm Ngân hàng không quản lý tài khoản nên không chịu trách nhiệm! vậy ai quản lý?
Ngân hàng không có trách nhiệm quản lý tài khoản (!?)
Liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán nói chung và tài khoản tiền gửi nói riêng, vị đại diện VietinBank cho rằng trách nhiệm của ngân hàng phát sinh theo Luật tổ chức tín dụng, nghị định 64/2001, quyết định 1284 của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản quy định nghiệp vụ của ngân hàng và theo thỏa thuận của các bên. “Trong tất cả văn bản pháp luật được viện dẫn ở trên, không có định nghĩa về quản lý tài khoản nên không thể nói và không thể trả lời về trách nhiệm quản lý tài khoản” - ông nói.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-... - ad-image-0

sthd
Xe buýt

không có định nghĩa về “quản lý tài khoản” nên không có “trách nhiệm quản lý tài khoản”; số dư tài khoản thuộc quyền sở hữu và định đoạt của khách hàng
- trả lời của đại diện Vietinbank tại tòa.

Vậy ai quản lý và chịu trách nhiệm về tài khoản, tiền trong tài khoản của khách hàng mở tại Ngân hàng? hóa ra mọi người đem tiền tỉ bỏ ra giữa chợ, ai thích lấy thì lấy, khách tự chịu trách nhiệm, ngân hàng không liên quan ạ? vô lý nhỉ, cụ nào rành về luật giải thích cho em với?
Trả lời kèm trích dẫn

sthd
Xe buýt

Bây giờ cái gì cũng trong tài khoản cả, tiền, vàng, cổ phiếu, thậm chí hàng hóa như cafe, gạo, dầu... Giao dịch chán chê ngân hàng bảo là làm gì có, thế là hết? Có lẽ sau vụ này vn hủy hết mọi loại giao dịch qua tài khoản, trở lại thế kỉ 19 nhỉ?

http://www.otofun.net/threads/623631-nga...
Cập nhật: VietinBank quả này chắc chỉ còn bố con anh Hùng huy động tiền lẫn nhau mà cho vay thôi, đúng là bọn thần kinh, bố mày gửi tiền vào NH mà lại ko có ai quản lý sao lại thu phí quản lý tài khoản trừ hàng... hiển thị thêm VietinBank quả này chắc chỉ còn bố con anh Hùng huy động tiền lẫn nhau mà cho vay thôi, đúng là bọn thần kinh, bố mày gửi tiền vào NH mà lại ko có ai quản lý sao lại thu phí quản lý tài khoản trừ hàng tháng???

http://www.otofun.net/threads/623631-nga...STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ ÁP DỤNG
(Chưa bao gồm VAT)

MỨC /TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

A

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

1

Phí mở TKTG

0 đ


2

Phí quản lý TKTG


2.1

TKTG thanh toán VND

0 đ


-

Tài khoản phát hành thẻ

Thu phí quản lý thẻ

-

Tài khoản không phát hành thẻ

0 đ


2.2

TKTG thanh toán Ngoại tệ


-

Tài khoản USD

0 đ


-

Tài khoản EUR

0 đ


2.3

TKTG khác

0 đ


2.4

TKTG đồng chủ sở hữu


-

TKTG thanh toán

30.000 đ/tháng


-

TK TG tiết kiệm

0 đ

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/fe...
Cập nhật 2: Phí quản lý TKTG___=Phí quản lý Tài Khoản Tiền Gửi ===> Ngân Hàng VietinBank có thu phí quản lý Tài Khoản Tiền Gửi Thanh Toán [30.000 đ/tháng] vậy mà nói là,,,Ngân hàng không quản lý tài khoản nên không chịu trách nhiệm!,,,

Bó tay rùi !!!
6 câu trả lời 6