Chặn quảng cáo trên dt nokia Lumia 520?

Minh xài con Lumia 520 ma mõi lần lên web nó điều hiện trang quảng cáo game MU bấm back no lai lên ngay kh thể nào xem web được. làm thế nào chăn vậy các pro
2 câu trả lời 2