Video karaoke beat co ban hoc sao tìm hoài không thấy, giúp với?

cám ơn rất nhiều
Cập nhật: cam ơn bạn, nhưng sao tải về k dc vậy,,,,,,,,,,,,,,,,huhu
1 câu trả lời 1