Cả thế giới ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

chỉ muốn hét lên,,,,,,,,,,,,,,,,
Cập nhật: chắc nhiều người nghĩ mình khùng,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cập nhật 2: đúng vậy
mình bị khủng hoảng tinh thần thật,,,,,,,,,,,,,, chứ có ai đâu mà gọi
càng k có ai để mà kêu,,,,,,,,,,,,,,, aaaaaaaaaaaaaaaaaa
9 câu trả lời 9