Hãy fân tích 1 câu ca dao tục ngữ nói lên ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý tới sự hìh thành...hành vi con người?

Hãy phân tích 1 câu ca dao tục ngữ nói lên ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý tới sự hình thành phát triển tâm lý với hành vi con người ( ai giúp mình với )
1 câu trả lời 1