Linh D đã hỏi trong Máy tính & InternetPhần mềm · 6 năm trước

Cho em hỏi... em sử dụng excel nhưng sao nó không trả kết quả?

Các anh các chị giúp em với...

Tình hình là:

Đặt hàm : =Day(Y2)

Kết quả: =Day(Y2)

trong khi nếu đúng thì phải là: 14

Vì giá trị ở ô Y2 là "14-2-14"

Xin xem file đính kèm,

Mõi mòn ngóng trông. Chân thành cám ơn

Attachment image

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 6 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  Cách giải thích của bạn Thiensu không thật sự ổn (mà có khi không chính xác). Tôi sẽ đưa ra một vài trường hợp để bạn lưu ý mà chỉnh sửa:

  1. Khi bạn gõ 14-02-14, bạn gõ nó như thế nào?

  Nếu máy tính cài windows thì ngầm định ngày được định dạng theo kiểu Anh Mỹ. Thế thì, nếu chưa thay đổi định dạng ngày trong Control Panel (mục Clock, Language, and Region) thì bạn phải gõ theo đúng kiểu Anh Mỹ. Thông thường, gõ tháng trước, đến ngày và năm. Ví dụ ngày bạn nêu thì gõ 02-14-14. Nếu bạn gõ đúng thì ngày sẽ định dạng đều bên phải (đây là ngầm định bắt buộc của Excel, trừ khi bạn định dạng đều bên trái hay ở giữa trước đó cho ô). Nếu ô đó chưa định dạng gì cả mà ngày tự động canh lề bên trái thì ngày nhập vào không hợp lệ (ví dụ nhập 23-02-14 - bởi vì không có tháng 23).

  Rất và rất nhiều bạn làm Excel hầu như nhập sai dữ liệu ngày vô cùng nguy hiểm. Lý do hiểu không đúng, như mình giải thích ở trên. Có một số bạn ngộ nhận khi nhập dữ liệu ngày. Tôi lấy ví dụ:

  Nhập ngày 3-2-2014, nếu đúng khuôn dạng ngày Anh Mỹ thì đó là ngày 2 tháng 3 năm 2014. Nhưng nếu bạn cứ nhập theo kiểu Việt Nam là nhập 3 sau đó là 2 và năm 2014, máy tính cũng sẽ định dạng đều bên phải (như tôi giải thích trên) và máy luôn hiểu bạn đang nhập ngày 3 tháng 2 năm 2014. Trong trường hợp ngày cả ngày 2/3 và 3/2 đều hợp lệ (vì tháng <= 12 và ngày <=31, ok).

  Do đó, tôi đoán:

  trường hợp ở trên bạn nhập sai khuôn dạng ngày tháng năm. Và có thể máy tính hiểu rằng đó là tháng 14, ngày 2 nên hàm Day cho ra kết quả sai (#NA) hoặc (#REF).

  2. Cũng có thể bạn format cột ngày kiểu Text làm cho máy không hiểu ô đó có dữ liệu kiểu ngày Date (Ngày Date được Excel hiểu như số Number)

  3. Cũng có thể bạn format cột Ngày kiểu Text nên nó không nhận kết quả hàm Day (trả về một số)

  P/s: Nên kéo rộng cột ngày ra một tí để xem ngày nhập vào canh lề phía nào để biết chính xác ngày nhập hợp lệ hay không.

  (Các) Nguồn: Chuyên gia Tin học văn phòng http://www.itersdesktop.com/2014/03/05/nhung-ngo-n...
  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 6 năm trước

  Format y2 theo date. nếu ko được vào Control Panel\Clock, Language, and Region. chọn region and language và chọn cách hiển thị ngày tháng theo sở thích.Vd dd/mm/yyyy.

  sau đó lại Format y2 theo date là sẻ được

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.