Bài viết của VCGĐ về Nhật Ký Trong Tù?

` Bác VCGĐ đã tổng hợp bài viết này từ nhiều nguồn : Ông Hồ viết Nhật Ký Trong Tù cho người Việt đọc hay cho người Tàu đọc? Ai là tác giả thật của Nhật ký trong tù, nguyên văn chữ Hán: 獄中日記 - (Ngục trung nhật ký ) vì nếu viết cho người Việt đọc thì tại sao ông Hồ lại dùng chữ Hán ? Dễ thấy nhất về việc ông Hồ... hiển thị thêm `
Bác VCGĐ đã tổng hợp bài viết này từ nhiều nguồn :

Ông Hồ viết Nhật Ký Trong Tù cho người Việt đọc hay cho người Tàu đọc?
Ai là tác giả thật của Nhật ký trong tù, nguyên văn chữ Hán: 獄中日記 - (Ngục trung nhật ký ) vì nếu viết cho người Việt đọc thì tại sao ông Hồ lại dùng chữ Hán ?
Dễ thấy nhất về việc ông Hồ có phải chính là tác giả hay không là ở điểm này:
1) Ông Hồ là người ôm Tàu Mao (Mao Trạch Đông) chứ không phải ôm Tàu Tưởng (Tưởng giới Thạch), tại sao trong Nhật Ký Trong Tù, ông lại ca tụng Tưởng, như trong bài “Độc Tưởng công huấn từ “:
(Bách chiết bất hồi, hướng tiền tiến,
Cô thần nghiệt tử, nghĩa đương nhiên;
Quyết tâm, khổ cán dữ ngạnh cán,
Tự hữu thành công đích nhất thiên. )
2) Rải rác trong tập thơ, tác giả đã nói lên lòng yêu nước TRUNG HOA DÂN QUỐC, chứ không phải Trung Hoa của Mao cộng sản.
3) Ông Hồ là người vô thần, sao lại thờ Quan Công như trong câu “Xích nhật trường minh Quan Vũ tâm”?
4) Tác giả là một lão già và răng rụng (Lạc liễu nhất chích nha), chứ không phải còn nguyên răng như ông (hồ).
5) Còn trong bài “Thuỵ bất trước” thì ông Hồ cho thấy ông đã hiểu sai ý nghĩa câu cuối của người ta, điều này cho thấy ông không phải là tác giả:
Nhất canh ... nhị canh... hựu tam canh,
Triển chuyển, bồi hồi, thụy bất thành;
Tứ, ngũ canh thì tài hợp nhãn,
Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh.
Câu “Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh” đã được ông hiểu sai là “Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh” (!) trong khi đúng nghĩa của nó là bày tỏ giấc mơ may mắn cho mình và thịnh vượng cho tổ quốc mình, vì “ngũ tinh” là biểu tượng của điềm may mắn mưa thuận gió hòa, nhân tình yên ổn.
Nói tóm lại những áng thơ tuyệt tác trong Ngục Trung Nhật Ký chính là của người Tàu viết cho người Tàu đọc.
Những kẻ nào nói rằng ông Hồ không chôm quyển thơ của người làm của mình, xin hãy trả lời, tại sao trên đường đi cứu nước, với những áng thơ hay như thế mà ông lại viết bằng chữ Hán, sao không viết bằng chữ Việt cho người Việt đọc? Người Hán là cái gì của ông mà ông lại làm thơ ca tụng đất nước họ ngay trong nhà tù của họ?
Nói về văn chương, trong khi ông là người Việt nói tiếng Việt mà những bài thơ tiếng Việt của ông lại không có bài nào nghe xuôi tai hơn những bài thơ Nhật Ký Trong Tù! Chẳng lẽ tiếng Hán của ông rộng hơn tiếng Việt? (Nếu vậy thì ông thực là “Háng rộng” ha!!!). Thêm nữa, tại sao ông không dịch thơ chữ Hán của ông ra tiếng Việt cho đúng nghĩa đúng ý của mình mà lại để cho các bồi bút dịch, nhiều khi sai cả nguyên ngữ của Hán văn?!
Còn chuyện ai là tác giả và tại sao ông Hồ lại có được quyển thơ đó, thì ở Trung Quốc và Đài Loan người ta đã nói nhiều rồi, đó là của một vị quan của Quốc Dân đảng vì bị nghi ngờ làm gián điệp mà vô tù. Trước khi chết đã giao cho ông giữ để nhờ trao lại cho người nhà... Thế là ông chôm luôn làm của mình!
Như vậy, nếu nói Ngục Trung Nhật Ký là của ông Hồ, thì quả thật ông rất có lòng vì non vì nước, vì tổ quốc Trung Hoa của ông!
Chôm chỉa là nghề của chàng, bởi vậy ngày nay nhân dân ta mới phải è cổ ra gánh một lũ ăn cắp!

.
Cập nhật: Câu hỏi này bắt nguồn từ đây :

http://vn.answers.yahoo.com/question/ind...
10 câu trả lời 10