Có thể cho mình 1 nick cf dc ko?

mình đang cần 1 nick cf trung sĩ (hoặc hạ sĩ) có 3z (ngày hoặc vĩnh viễn) để bắn với bạn bè sãn sàng nạp thẻ thường xuyên vào nick 1 tuần từ 50-70k (coi như mình trả tiền thuê nick trong 1 tuần) mình chỉ xài từ 10-20k thuj chứ ko có nhìu lưu ý là mình chỉ chơi vào tối thứ 2 và thứ 6 từ 7h-8h thôi nên các bạn cố sắm... hiển thị thêm mình đang cần 1 nick cf trung sĩ (hoặc hạ sĩ) có 3z (ngày hoặc vĩnh viễn) để bắn với bạn bè
sãn sàng nạp thẻ thường xuyên vào nick
1 tuần từ 50-70k (coi như mình trả tiền thuê nick trong 1 tuần)
mình chỉ xài từ 10-20k thuj chứ ko có nhìu
lưu ý là mình chỉ chơi vào tối thứ 2 và thứ 6 từ 7h-8h thôi nên các bạn cố sắm sếp thời gian để chơi cho hợp lý nhá!
Thân
5 câu trả lời 5