Các Bạn Nghĩ thế nào ?

vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/14-du-an-quan-trong-cua-nha-thau-nhat-ban-jtc-tai-viet-nam-2968411.html Khi đọc thông tin trên ! Các Bạn nghĩ Các Các Bộ & Cơ Quan Chủ Quản , Quản lý thế là Quá Chặt Phải Không ? Quả đúng là như thế . Nhưng Cái Quan Trọng là Quản là để Kiếm Phần " Ăn Chia " cơ . Giờ... hiển thị thêm vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/14-du...

Khi đọc thông tin trên ! Các Bạn nghĩ Các Các Bộ & Cơ Quan Chủ Quản , Quản lý thế là Quá Chặt Phải Không ? Quả đúng là như thế . Nhưng Cái Quan Trọng là Quản là để Kiếm Phần " Ăn Chia " cơ . Giờ " Ăn Không Trọn " . Tố thêm Người Ta . Mà Giờ " Tố Ngoại " chưa đủ . "Tố Luôn Trong Nước " . Để .... " Tao Không Chết Một Mình " đâu ! Ha....ha....ha......a...a...a.... ! Mô Phật ! Thiện Tai ....Thiện Tai..... !
1 câu trả lời 1