TẠI SAO NÓI TỤC CHỬI THỀ ?

Chào các bạn !
Theo các bạn nhận xét thì tại sao có một số người khi giao tiếp mà
họ lại dùng những từ tục tĩu pha trộn vào câu nói, khiến người nghe
cảm thấy khó chịu và phải lọc bỏ những từ ấy trước khi tiếp thu ?
14 câu trả lời 14