Các bạn nữ nghĩ thế nào khi khi bạn trai mình có dương vật nhỏ?

Nếu các bạn có bạn trai cao to nhưng dương vật thì khiêm tốn chỉ dài 10 cm còn nhìn thì cũng to chỉ bằng năp chai c2 thôi. Thì các bạn có cười nhạo hay khinh rẻ anh ta không. Mong các bạn trả lời thật lòng!
2 câu trả lời 2