Cho em hoi ve van de kích thuoc *duong vat*?

Em nam nay 15t mà dv chī dài 14cm liêu. Có ngan ko (kích thuoc dv cūa các anh là bn cho em tham khāo)
6 câu trả lời 6