Giup em với mọi người ơi. Giai đáp thắc mắc giùm em.?

Em là nam hay có thói quen thủ dâm. Khi thủ dâm em thường hay cho vào bọc mủ đen hoặc vào nhà tắm để rửa sạch tinh trùng e không biết liệu tinh trùng, còn sót lại trên sàn nhà tắm hoặc trên ca nước mà tay dính tinh trùng của em chạm vào có khả năng làm người khác có thai không( những cô gì trong gia đình và em gái... hiển thị thêm Em là nam hay có thói quen thủ dâm. Khi thủ dâm em thường hay cho vào bọc mủ đen hoặc vào nhà tắm để rửa sạch tinh trùng e không biết liệu tinh trùng, còn sót lại trên sàn nhà tắm hoặc trên ca nước mà tay dính tinh trùng của em chạm vào có khả năng làm người khác có thai không( những cô gì trong gia đình và em gái ) khi em vừa thủ dâm xong thì em gái lại vào đã dậy thì có sao không? Nếu trong lúc thủ dâm có một ít tinh trùng rơi trên nền nhà mà lỡ có ai ngồi vào thì người đó có mang thai không? Nếu lỡ có ai vô tình trạm vào bao ni lông chứa tinh trùng của em ngay thì có thai không lỡ người đó chạm vào âm đạo? Em lo lắm không thể học thi được mong mọi người giải đáp giùm em sớm.
Cập nhật: yahoo cua em Luongthuan_2000@yahoo.com
4 câu trả lời 4