Vấn đề về tâm linh?

hôm nay mình sẽ viết 1 bài về linh hồn người sau khi chết. các bạn đã biết 1 số người trong căn nhà của họ có điều lạ như bát đãu khua rơi vỡ, mà xuống bếp ko thấy ai hay 1 số điều kì lạ khác mà ko ai biết, còn theo mình trong nhà đó có 1 vong họ ở trong nhà chúng họ đói không ai cúng cho ăn, đói khổ và họ muốn... hiển thị thêm hôm nay mình sẽ viết 1 bài về linh hồn người sau khi chết.
các bạn đã biết 1 số người trong căn nhà của họ có điều lạ như bát đãu khua rơi vỡ, mà xuống bếp ko thấy ai hay 1 số điều kì lạ khác mà ko ai biết, còn theo mình trong nhà đó có 1 vong họ ở trong nhà chúng họ đói không ai cúng cho ăn, đói khổ và họ muốn chứng minh cái sự hiện diện cảu họ bằng cách khua chén khua đũa ...... hay là đêm ngủ có tiếng gõ cửa..... tất cả nhưng điều này là họ muốn chứng mình sự hiện diện của họ, họ muốn mnìh cúng cho họ ăn, đọc kinh họ nghe nhưng nhiều người tưởng đó là họ nhát lên đã mời thấy về chấn ếm đó là 1 điều ác, nếu trong nhà mà có những hiện tượng như thế chúng ta hay cúng và tụng kinh cho họ nghe hoặc mời 1 thầy có đức hạnh về cúng để họ được siêu thoát chứ không lên mời thần về chấn ếm đó là 1 điều ác.
Hay chúng ta hay nghe là người chết sau 49 ngày đi đầu thai lên chúng ta cúng có 49 ngày là thôi khôgn cũng nữa và họ sẽ bị đói lý do là đầu thai sớm hay muộn làdo phước của chúng ta tích lũy trong lúc sống, có những người 100 năm có khi chưa đầu thai lên chúng ta cúng 49 ngày thôi là sai như ông nội mình mất lâu rồi nhưng bà mình ngày nào cũng cúng thắp hương lên các bnạ không lên cúng 49 ngày thôi mà hay cúng ngày nào cũng cúng cho người mất. Còn có trường hợp đầu thai ngay:
thứ nhất: là người này lúc sống làm nhiều điều lành giúp đỡ mọi người không ác độc hiền lành.... lúc chết họ sẽ đầu thay ngay vào cõi lành.
Cập nhật: hihihihi cái này mình nghe được 1 bài giảng của 1 thầy lên nói lại thôi
3 câu trả lời 3