* L* Góc chia-sẽ Giáo-trình Hàm-thụ @ DIỄN-ĐÀN CHUYÊN-ĐỀ : * ĐẠI-CƯƠNG KHÁI-LUẬN Y-DƯỢC CỔ-TRUYỀN ( C.III:11 ) ?

11. NGÀNH Y-DƯỢC NGOÀI VÒNG PHÁP-LUẬT ( 1850-1900 ) & ẢNH-HƯỞNG CỦA PHƯƠNG-TÂY ĐỐI VỚI CHÂU-Á. Năm 1858 ; Quốc-hội Anh đã đặt ra điều-luật cấm những người không tốt-nghiệp từ các trường y chính-quy thì không được hành-nghề chữa-bệnh bằng thuốc ; Năm 1864 , cơ-quan chuyên-trách đầu-tiên trên thế-giới là Học-Viện... hiển thị thêm 11. NGÀNH Y-DƯỢC NGOÀI VÒNG PHÁP-LUẬT ( 1850-1900 ) & ẢNH-HƯỞNG CỦA PHƯƠNG-TÂY ĐỐI VỚI CHÂU-Á.
Năm 1858 ; Quốc-hội Anh đã đặt ra điều-luật cấm những người không tốt-nghiệp từ các trường y chính-quy thì không được hành-nghề chữa-bệnh bằng thuốc ; Năm 1864 , cơ-quan chuyên-trách đầu-tiên trên thế-giới là Học-Viện Quốc-gia nghiên-cứu về y-dược , được thành-lập , có chức-năng quản-lý người hành-nghề y-dược thuộc đế-chế Liên-hiệp Anh.

Sau đó ở một số nước như Pháp ; Tây-Ban-Nha ; Ý ; và một số Bang của nước Mỹ , việc chữa-bệnh bằng dược-thảo của những thầy-thuốc không được đào-tạo chính-quy , bị xem là hành-nghề bất-hợp-pháp ... đã thiết-lập nền y-dược thực-nghiệm ứng-dụng thành một phương-pháp chính-thức , thay-thế cho những phương-cách chữa-trị bệnh truyền-thống.

Các nhà thảo-dược phải đóng tiền-phạt và có-thể bị cầm-tù chỉ vì đã cung-cấp những phương-thuốc dược-thảo an-toàn , dể-chịu và hiệu-quả , cho các bệnh-nhân tìm tới họ nhờ giúp đỡ.

Trong suốt các thập-niên cuối TK.19 ; ảnh-hưởng của ngành y-dược phương-tây bắt đầu tác-động đến phương-pháp chữa-bệnh truyền-thống ở Ấn-Độ và Trung-Hoa ...
Điều này vừa mang đến những lợi-ích vừa gây nên những thiệt-hại về nhiều phương-diện ; bên cạnh sự kết-hợp một cách thận-trọng các nguyên-tắc và phương-pháp khoa-học với phương-pháp chữa-bệnh cổ-truyền , đem lại khả-năng cải-tiến tích-cực cho cả hai phần của nền y-dược nhân-loại.

Tại Ấn-Độ ; dưới sự cai-trị của người Anh , y-học phương-tây cuối cùng là lựa-chọn duy-nhất.
Cập nhật: . Y-dược Ayurveda được xem là thấp-kém ; y-sinh-dược hóa-học phương-tây thống-lĩnh Ấn-Độ , được mô-tả giới-thiệu không phải là phương-pháp bổ-sung kết-hợp , mà là một ngành y-dược thay-thế y-dược cổ-truyền ; kết-thúc thời-kỳ trước 1835 , theo ghi-nhận của Robert Svoboda , hầu-hết các tác-giả , các thầy-thuốc... hiển thị thêm .
Y-dược Ayurveda được xem là thấp-kém ; y-sinh-dược hóa-học phương-tây thống-lĩnh Ấn-Độ , được mô-tả giới-thiệu không phải là phương-pháp bổ-sung kết-hợp , mà là một ngành y-dược thay-thế y-dược cổ-truyền ; kết-thúc thời-kỳ trước 1835 , theo ghi-nhận của Robert Svoboda , hầu-hết các tác-giả , các thầy-thuốc phương-tây và các đồng-nghiệp Ấn-Độ là những bên trao-đổi kiến-thức ; về sau chỉ có y-dược phương-tây được bảo-hộ và công-nhận là y-dược chính-thức , các nền y-dược phương-đông bị ngăn-cấm.
Cập nhật 2: . Ở Trung-Hoa ; sự xâm-nhập của nền y-dược đến từ phương-tây ít gây ảnh-hưởng hơn ; phương-pháp Samuel Thomson được tìm-hiểu như là một phương-pháp chữa-trị tương-đồng đáng kinh-ngạc và nên quen-thuộc dần , hóa-giải những khác-biệt. Số-lượng sinh-viên y-dược Châu-Á nghiên-cứu y-dược phương-tây ngày càng tăng ,... hiển thị thêm .
Ở Trung-Hoa ; sự xâm-nhập của nền y-dược đến từ phương-tây ít gây ảnh-hưởng hơn ; phương-pháp Samuel Thomson được tìm-hiểu như là một phương-pháp chữa-trị tương-đồng đáng kinh-ngạc và nên quen-thuộc dần , hóa-giải những khác-biệt.

Số-lượng sinh-viên y-dược Châu-Á nghiên-cứu y-dược phương-tây ngày càng tăng , nhưng không làm ngưng-trệ sự phát-triển của y-dược cổ-truyền ; mỗi truyền-thống đều được công-nhận có những ưu-điểm và khuyết-điểm riêng , đều cần bổ-sung cho nhau và kết-hợp với nhau.
Cập nhật 3: . Trong cuốn The Shanhanhun On Cold-Induced Maladies được viết từ TK.2 SCN. 9a4 có ghi-nhận trong y-dược Trung-Hoa luôn có tranh-luận đối-với bệnh ở mức-độ nào là do cái-lạnh Âm-Hàn gây ra và diễn-biến bệnh ở mức-độ nào thì lại do cái-nóng Dương-Nhiệt gây nên ! Các thầy-thuốc thường-xuyên xem-xét và giải-thích lại... hiển thị thêm .
Trong cuốn The Shanhanhun On Cold-Induced Maladies được viết từ TK.2 SCN. 9a4 có ghi-nhận trong y-dược Trung-Hoa luôn có tranh-luận đối-với bệnh ở mức-độ nào là do cái-lạnh Âm-Hàn gây ra và diễn-biến bệnh ở mức-độ nào thì lại do cái-nóng Dương-Nhiệt gây nên ! Các thầy-thuốc thường-xuyên xem-xét và giải-thích lại các luận-đề y-dược trong hơn 1800 năm qua ! Vào TK.14 ; Wang-Lu đã phân-biệt giữa loại bệnh do sốt-lạnh và bệnh sốt do nóng ; được các thầy-thuốc chữa-trị theo nhiều cách khác nhau.
Cập nhật 4: . Đến TK.19 ; nhờ khám-phá được công-dụng khác nhau của Gừng khi được dùng ban ngày hoặc ban đêm , cũng như cách dùng Cây Quế như là phương-thuốc chính-yếu được sử-dụng khi bệnh-nhân sốt rùng-mình thở-dốc và buồn-nôn ... mà các thầy-thuốc phương-tây phân-biệt giữa hai nguyên-phát lạnh và nóng , đã được các... hiển thị thêm .
Đến TK.19 ; nhờ khám-phá được công-dụng khác nhau của Gừng khi được dùng ban ngày hoặc ban đêm , cũng như cách dùng Cây Quế như là phương-thuốc chính-yếu được sử-dụng khi bệnh-nhân sốt rùng-mình thở-dốc và buồn-nôn ... mà các thầy-thuốc phương-tây phân-biệt giữa hai nguyên-phát lạnh và nóng , đã được các thầy-thuốc phương-đông trình-bày chi-tiết theo luận-thuyết âm-dương tương-tác.

Trong nhiều năm của TK.20 ; ở các nước phương-tây , dược-thảo vẫn còn là thành-phần chính của các dược-phẩm.
Cập nhật 5: . Thế-chiến Thứ nhất ( 1914-1918 ) ; Tỏi : Allium Sativum là chất kháng-sinh hữu-hiệu nhất và Rêu-Nước : Sphagnum được thu-nhặt từ các vùng đầm-lầy được tính bằng tấn , có được vào thời đó , đáp-ứng cho nhu-cầu sát-trùng các vết-thương , băng-bó và điều-trị trong các phòng-tuyến chiến-hào Châu-Âu. Vào cuối những... hiển thị thêm .
Thế-chiến Thứ nhất ( 1914-1918 ) ; Tỏi : Allium Sativum là chất kháng-sinh hữu-hiệu nhất và Rêu-Nước : Sphagnum được thu-nhặt từ các vùng đầm-lầy được tính bằng tấn , có được vào thời đó , đáp-ứng cho nhu-cầu sát-trùng các vết-thương , băng-bó và điều-trị trong các phòng-tuyến chiến-hào Châu-Âu.
Vào cuối những năm 1930 , khoảng 90% các loại thuốc bán ở hiệu-thuốc , được các bác-sĩ kê-toa đều có nguồn gốc dược-thảo.
Từ 50 năm trở lại đây , thuốc bào-chế tổng-hợp hóa-học mới bắt đầu phổ-biến.
1 câu trả lời 1