Cho mình hỏi, mình được tặng rượu cần trong buôn mang về, thấy có dòi nhỏ phía trên, như vậy có sao không?

Mọi người cho mình hỏi, mình mới được người ta cho 3 bình rượu cần trong buôn làm, không có bán. mà khi được gởi về mình thấy trên nắp bình (đã được bọc lại) có nhiều con giống như dòi, nhỏ xíu màu trắng đục, bò trên nắp và miệng bình. Như vậy thì có bị sao không nhỉ?
8 câu trả lời 8